Hälsohögskolan har beslutat att reservera ett mindre antal platser på Biomedicinsk analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi till ett särskilt urval sökande som bedöms vara särskilt lämpade för utbildningen. Detta görs genom en särskild urvalsprövning.

Syftet med urvalsprövningen är att vidga antagningsmöjligheterna för sökande, dock måste den sökande uppfylla följande krav:

  1. Behörig att ansöka till biomedicinsk analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi
  2. Utbildningen till biomedicinsk analytiker, inriktning klinisk fysiologi vid Hälsohögskolan ska vara den sökandes förstahandsval
  3. Den sökande bedöms vara särskilt lämpad för utbildningen

Ansökan

Du kan ansöka om särskild urvalsprövning samma dag som anmälan till programmet öppnar, den 15 mars.

Ansökan ska vara högskolan tillhanda senast 16 april och märkas ”Särskilt urval till Biomedicinsk analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi”.
Till ansökan ska bifogas kopia av anmälan till programmet tillsammans med kopior av meriter som åberopas.

Ansökningsblankett Pdf, 30.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om särskild urvalsprövning skickas till:
Jönköping University, Antagningsenheten
Box 1026
551 11 Jönköping

Viktiga datum

15 mars
Anmälan öppnar på antagning.se och ansökan om särskild urvalsprövning finns tillgänglig här.

16 april
Sista anmälningsdag till programmet på antagning.se

Sista dag att skicka in ”ansökan om särskild urvalsprövning till biomedicinsk analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi” Pdf, 90.1 kB. för antagning genom särskilt urval.