Anna vill ge barn en trygg och lyckad skolstart

Anna Norgren har läst till grundlärare på Högskolan för lärande och kommunikation. Nu arbetar hon som lärare i förskoleklass på Prolympia, en skola med fokus på hälsa och idrott.

Anna, före detta student, i ett klassrum

– Det är ett fantastiskt jobb där ingen dag är den andra lik. Varje dag möter jag elever med olika personligheter och behov. Någon är förväntansfull och vill leka, någon vill räkna matematik och någon längtar tills idrottslektionen börjar. Det jag älskar med mitt jobb är utmaningen att hitta rätt nivå för bästa tänkbara lärande för individen och att vi gör det tillsammans, läraren och eleven. Det är väldigt roligt när man ser utveckling, både i det sociala samspelet och kunskapsmässigt.

Anna tycker att utbildningen gav henne rätt verktyg för att arbeta som lärare i förskoleklass.

– Lärarprogrammet är en bred utbildning som gav mig både teoretiska och praktiska kunskaper. Studieupplägget var utformat på olika sätt, ibland arbetade vi i grupp och redovisade uppgifterna tillsammans. Det tyckte jag var en nyttig form då man fick träna sig i att samarbeta och lyssna till varandra, vilket är en fördel att kunna ute i arbetslivet.

För att lyckas som lärare i förskoleklass tycker Anna att det är viktigt att kunna balansera hjärta och hjärna.

– Jag ser förskoleklass som en bro mellan förskolan och skolan där vi blandar leken med ett lustfyllt lärande och kunskapsinhämtning. Vi som jobbar i förskoleklass har bästa möjlighet att förbereda eleverna till en lyckad och trygg skolstart. Med egenskaper som positivt förhållningssätt, ödmjukhet, öppet sinne och ett varmt hjärta tror jag man utvecklar sig själv i sin profession och gör ett gott jobb.

Sidan uppdaterad