Carolina träffade NCC på fadderföretagsdagen –fick jobb som anbudsingenjör

Under fadderföretagsdagen (numera Karriärum – HI WORK) tog Carolina Weidby kontakt med en medarbetare på NCC:s HR-stab. Mötet slutade med att hon lämnade över uppgifter om sig själv, och bara någon vecka senare blev hon kontaktad av NCC och erbjuden att genomgå deras anställningsprocess. Det hela gick bra och numera arbetar Carolina som anbudsingenjör på NCC.

Carolina, före detta student

     – Mitt jobb handlar främst om att räkna ut vad vi tror att det kostar att bygga en viss byggnad. För att göra detta behöver jag ta fram mängder på material, göra offertunderlag, fråga underleverantörer och installatörer om priser och sedan sammanställa allt i en kalkyl.

Byggingenjörsprogrammet på JU var enligt Carolina en bra och nyttig utbildning som gav henne en solid grund för yrkeslivet.

      – Min utbildning gav mig en bred kunskapsbas utifrån vilken jag har kunnat utveckla och nischa mig allt eftersom. Dessutom tycker jag att JU är en fantastisk skola som ligger i en fantastisk stad. Om man fokuserar på sina studier har man stora möjligheter att få jobb både på nationell och internationell nivå.

När Carolina siar om hur hennes bransch kommer att förändras i framtiden hoppas hon att Byggnadsinformationsmodellering (BIM) kommer att få ett allt större genomslag.

– Förhoppningsvis kommer BIM att verkligen blomma ut, och för min egen del i min del av processen önskar jag mer modeller istället för ritningar. BIM är ett modernt och smart arbetssätt som passar mig perfekt.

Sidan uppdaterad