Examensarbetet gav ett jobb i Saab-koncernen

Karin Persson gjorde sitt examensarbete på Saab Training & Simulation. Nu kombinerar hon en masterexamen på JU med en timanställning på företaget.

Karin, före detta student, inne på Tekniska Högskolan

– Programmet innehöll allt. Från marknadsföring och ekonomi till produktframtagning med problemlösning och matematik som gemensam grund, förklarar Karin som gjorde sitt examensjobb hos Saab Training & Simulation.

– Det är ett spännande företag som arbetar med innovativ teknologi. Examensarbetet gick ut på att studera en av företagets projektmodeller och arbetssätt och ge förslag på hur de kan jobba ännu effektivare i projekten.

Examensarbetet ledde till sommarjobb och timanställning. Ett jobb som Karin nu kombinerar med studier på masterprogrammet Production Development and Management.

– Grundutbildningen fokuserade på produktionen men nu breddas perspektivet till att omfatta sambanden mellan de olika enheterna och utvecklingen av hela organisationen.

Sidan uppdaterad