IA-studenters framtidsvisioner

Vi har frågat runt bland studenterna på IA angående deras tankar, drömmar, och förhoppningar angående framtiden. Här är några av våra studenters förhoppningar på vad just de ska göra för att göra morgondagen en bättre plats att leva på. Har du funderat på dina drömmar?

Alem, år 3

Jag har alltid velat representera Sverige utrikespolitiskt eller ge mig in i politiken och jag känner att detta program ger en väldigt bred grund för att göra just detta! Jag har alltid haft ett intresse för frågor rörande segregation, migration och ekonomi så för mig hade politiken varit en väg att förändra just hur vi tänker och arbetar kring detta!

Malin, år 3

När jag började på programmet var jag intresserad av FN för att arbeta med bl.a. utvecklingsfrågor. Sedan smalnade mitt fokus av till EU, och efter det Sverige. Numera känner jag mig väldigt intresserad och engagerad i frågor som rör Sveriges beredskap, krishantering och försvar.

Student, år 2

Min stora dröm är och har alltid varit att få bli diplomat. Intresset har inte förändrats däremot känns det som jag kommer behöva komplettera med andra kurser, ex statsvetenskap, ekonomi och juridik för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Något jag hade ett hum om i början av programmet men har insett mer kursernas gång.

Frida, år 3

När jag började IA tänkte jag att jag ville jobba med bistånd och kanske på Sida, framförallt för att Sida var de jag framförallt kände till. Det har dock ändrats en del till idag. Idag ser jag mer mig själv jobba med antingen hållbarhet eller integration men på hemmaplan, som via kommunen eller någon myndighet. Idag tycker jag att jordbruksverket skulle kunna vara en intressant arbetsplats.

Maja, år 3

Innan jag började på programmet ville jag jobba med FN:s miljöprogram (United Nations Environment Programme), alltså Agenda 2030 på global nivå. Under min utbytestermin insåg jag att jag nu vill jobba med hållbar stadsplanering.

Lillian, år 1

Mitt mål att få arbeta med frågor kring mänskliga rättigheter och utveckling inom offentlig sektor på internationell nivå. Som på utrikesdepartementet, ambassad eller som diplomat exempelvis. En annan dröm är samma grundprincip men med annan arbetsgivare, en organisation som jobbar aktivt med frågor om mänskliga rättigheter och utveckling.

Student, år 3

Jag hade såklart förväntningar med programmet, men precis innan skolan startade 2018 och man inte visste något om kurserna var nog förväntningarna högre. Mina förhoppningar är desamma som de var då jag påbörjade utbildningen. Jag har som mål att läsa vidare och ta en master i statsvetenskap, och fylla på med nationalekonomi samt juridik. IA är ett bra program tror jag, men det skulle behövas ett masterprogram. Men IA lägger en bra grund och är en bra introduktion. IA har gett mig mer än vad jag förväntade mig, jag är växt som människa mina visioner för vad jag vill göra har blivit tydligare.

Amin, år 3

Jag har många stora och små drömmar i mitt liv. Jag drömmar att eradikera barnarbete i flera länder, såsom Afghanistan, och de mest drabbade länderna i Afrika. Jag ska göra min praktik hos Erikshjälpen vilket blir bästa start tycker jag. Min största dröm är att barnarbete försvinner och alla barn ges rättigheter som utbildning, möjligheter att växa och uppleva barndomen. Jag vill starta ett projekt att hjälpa gatubarn med utbildning, sanitet och, skydda dem mot prostitution, barnslaveri, och alla sorter av farliga situationer i mitt land. Ni ser mig på UNICEF någon dag framåt.

Amina, år 3

När jag började på IA hade jag egentligen ingen aning om exakt vad jag ville jobba med i framtiden. Men klyschigt nog visste att jag ville arbeta med någonting som kan göra världen lite bättre. Därför kändes IA som en perfekt start. 

Under programmets gång och i takt med olika händelser i omvärlden de senaste åren har mitt intresse för sociala frågor ökat. Idag drömmer jag om att i framtiden kunna arbeta med stärkandet av mänskliga rättigheter, jämställdhet, demokratiska processer och social rättvisa på olika nivåer i samhället.

Alexander, år 3

Det är lite svårt för mig att svara på den frågan om drömyrke, för hade inget innan jag börja utbildningen. När jag läste programbeskrivningen så kände jag bara direkt att detta måste jag plugga för att allt detta vill jag lära mig mer av. Sen har det snarare blivit att under utbildningens gång har jag upptäckt vilka ämnen och frågor som intresserar mig. Men jag kan fortfarande inte säga att jag har ett drömyrke, vill bara jobba med någonting där man känner att man gör världen till en bättre plats! Med det i åtanke så kan jag absolut säga att IA har tagit mig närmre mitt drömyrke även om jag inte riktigt vet vad det är än.

Sidan uppdaterad