Studentprojekt, 2017

Projekt i kursen Projektbaserad Exteriör Ljusdesign i Årskurs 2. Ett samarbetsprojekt mot en kund.

Bostadskvarteret Trädgårdsmästaren. Projektets fokus låg på att öka tryggheten, tillgängligheten och gemenskapen i området.

Ljussatta bilder på kvarteret trädgårdmästaren

Linnéskolan. Projektet fokus låg på att öka tryggheten, orienterbarheten samtidigt som man skapar en lekfull miljö.

Totalt blev det 6 förslag och 3 på varje delområde.

Studenterna arbetade i grupper med 3 personer i varje och ansvarade för ett av områdena.
I projektet ingick:
Besök 1. Träffa beställaren och göra platsbesök för att kunna göra dagsljus och mörkeranalyser
Besök 2. Provljussättning på platsen
Muntlig redovisning inför kund med Power Point.
Göra en poster som kan användas som utställningsmaterial
Inlämning av en skriftlig rapport

Ljussatta bilder på Linnéskolan
2017-04-19