Studentprojekt, 2018

Projekt i kursen Projektbaserad Exteriör Ljusdesign i Årskurs 2. Ett samarbetsprojekt mot en kund.

2018 Samarbete med Jönköpings kommun

Smedbyparken i Huskvarna.

Huvudsyftet med belysningen är att öka tryggheten i området. Det ska kännas tryggt och säkert att röra sig i parken under dygnets alla timmar. Belysningen ska bidra till att skapa en bra orientering i området med tydliga riktningar och entréer.

Smedbyparken delades in i 2 områden. Studenterna arbetade i grupper med 3 personer i varje och ansvarade för ett av områdena. Totalt blev det 8 förslag, 4 på varje delområde.

I projektet ingick
Besök 1. Träffa beställaren och göra platsbesök för att kunna göra dagsljus och mörkeranalyser Besök 2. Provljussättning
Muntlig redovisning inför kund med Power Point.
Göra en poster som kan användas som utställningsmaterial
Inlämning av en skriftlig rapport

Bilder på ljussättning av smedbyparken
Projektförslag för ljussättning av smedbyparken
2018-04-19