Ljusdesignprojekt, Dalslands kanal, förslag

Studenter på programmet Ljusdesign genomförde hösten 2016 ett samarbete med Dalslands kanal för att ljussätta Håveruds kanal. Invigning av den nya belysningen skedde i september 2018.

Ljussatt bro

Förslag av Anton Gustafsson, Daniel Sjöholm, Lisa Yngvesson

Håverud var ett skolprojekt där Dalslands kanal kontaktade skolan då de ville ha ny belysningen i sitt kanalområde. Projektet skulle gå ut på att skapa en permanent belysningslösning för att framhäva dess historia. Vår grupp projekterade en del av kanalen, den del som är mellan de två stora broarna, hjärtat av kanalen. Vi föll för denna plats första gången vi såg den och uppfattade den som hjärtat av Dalslands kanal, höjdskillnaderna, omgivningen och den intagande atmosfären. Passagen innehåller de tre olika transportvägarna järnväg, bilväg och kanalen som är en viktig del i själva Håverud. Vi ville framhäva att det var och fortfarande idag är en knutpunkt för alla tre olika typer av transportmedel. Med hjälp av ljus kan akvedukten bli en attraktion året om samt reflektera kanalens historia och framhäva dess kulturarv.

Med subtil belysning var målet att påverka djur och natur så lite som möjligt. Ljusets syfte är att framhäva kanalens skönhet och dess industriella förflutna. Med hjälp av kontraster mellan objekt och bakgrund så skapas det fokuspunkter. Med ett kallare ljus på de stora konstruktionerna så som den stora välvda vägbron och tågbron, framhävs detaljer i konstruktionerna. Målet med detta var att det skulle vara vackert från alla vinklar och skapa tydliga siluetter mot natthimlen. Valet av varmare ljus på gångstråken gjordes för att bjuda in besökaren och skapa ett tryggt intryck samt tydlig vägledning vidare upp i kanalen.

Vi kan också se den stora bron och hur personer hjälps över akvedukten av ledstången som lyser med ett varmare ljus. Sedan har vi också belyst tågbrons stödbjälkar, i form av både en stor betongpelare som belyses med ett varmare ljus för att markera stenmaterialet och metallpelarna som är upplysta med ett kallare ljus för att lyfta fram metallkonstruktionen.

Vi vill framhäva platsens strukturer och material och dra fokus till dess skönhet som inte alltid är så självklar. Strukturer som det gamla stenfundamentet belyses med ett kallare ljus för att lyfta fram dess material och form. Detta inkluderar också en oavsiktlig läcka från akvedukten som blir till ett vackert vattenfall som verkligen sticker ut och skapar ett blickfång ner till det forsande vattnet. Vi har noga valt ut så få armaturtyper som möjligt, för att göra underhåll och tillgängligheten så smidig som möjligt samt för att säkerställa kvaliteten.

Poster som beskriver projektet
2020-11-30