Studentprojekt, 2020

Projekt i kursen Projektbaserad Exteriör Ljusdesign i Årskurs 2. Ett samarbetsprojekt mot en kund.

2020 Samarbete med Karlskrona kommun och Statens Fastighetsverk

Ljussättning av Drottningskärs kastell

Drottningskärs kastell på Aspö, Flyghangarerna och Slup- och Barkasskjulet på Stumholmen
Projektet fokus låg på att med ljussättningen öka attraktionen och förlänga säsongen för turister och besökare i Örlogsstaden Karlskrona, samt aktualisera nya besöksmål.

Studenterna arbetade i grupper om 3-4 personer och ansvarade för varsitt område. Studenterna gjorde 2 förslag till Slup- och barkasskjulet 2 till Flyghangarerna och 2 till Drottningskärs kastell

I projektet ingick:
Besök 1.Träffa beställaren och göra platsbesök för att kunna göra dagsljus och mörkeranalyser
Besök 2. Provljussättning
Muntlig redovisning inför kund med Power Point.
Inlämning av en skriftlig rapport som även trycks upp till en broschyr åt kunden.

2021-04-19