Sjuksköterskeprogrammet är en campusutbildning och är förlagd i Jönköping. Vid antagning till vårterminen 2021 ges det dessutom möjlighet att söka till en studiegrupp som har viss del av utbildningen förlagd i Eksjö.

Sök till sjuksköterskeprogrammet med studiegrupp i Eksjö

Till ansökan (öppnar 15 september)

Att du söker sjuksköterskeprogrammet med studiegrupp i Eksjö innebär att du ingår i en fast studiegrupp och att viss lärarledd undervisning är förlagd till Campus i12, som till exempel vissa seminarier, handledningstillfällen och examinationer. 

Du söker till sjuksköterskeprogrammet med studiegrupp i Eksjö som ett separat program med en separat anmälningskod.