Hållbarhet som framgångskoncept

Sara jobbar på Trossa, ett tjänsteföretag som hjälper andra företag med deras hållbarhetsarbete, det vill säga att ta ansvar för sin påverkan på människa, miljö och samhälle. Hållbarhetsarbetet ger bättre affärer, i form av minskad risk och nya affärsmöjligheter.

Sara, företagsrepresentant från Trossa

– De senaste åren har vi sett att intresset för en hållbar leverantörskedja har ökat. Investerare, kunder, medarbetare och allmänhet vill veta att varor och tjänster är framställda på ett schysst sätt, med hänsyn till miljö, mänskliga rättigheter, goda arbetsförhållanden och fritt från korruption, säger Sara.

Moderna företag har insett värdet av att ta med hållbarhet i sin affärsmodell, och i sina leverantörsrelationer. Hållbarhet håller på att bli lika självklart som pris, leveranssäkerhet och kvalitet.
– Vi som jobbar med många branscher och olika typer av företag, ser att arbetsgivare i stor utsträckning efterfrågar medarbetare inom logistik, inköp och upphandling som även har en gedigen kompetens inom hållbarhet.

Sara tror att studenter som i grundutbildning får kunskap om varför och hur man arbetar med en hållbar leverantörskedja kommer stå starkt rustade när de kommer ut på arbetsmarknaden.
– Jag ser väldigt positivt på att Tekniska Högskolan har startat en utbildning som kommer erbjuda företagen medarbetare med den kompetens de söker, och ge studenterna bra möjlighet till att få jobb hos de företag som är mest framgångsrika.


Sidan uppdaterad