Tandhygienistutbildningen har en studentklinik på entréplan i hus H på campus (Högskolan för lärande och kommunikation) där de tar emot patienter till reducerade priser.

Tandhygienist tillsammans med patient i högskolans egna studentklinik

Att vara patient på studentkliniken innebär att behandlingen tar längre tid och sker vid flera besök eftersom den som utför behandlingen är under utbildning. Alla moment som utförs kontrolleras och godkänns av lärare.

Kostnaden för undersökning och behandling ligger på ungefär halva priset jämfört med folktandvården och andra kliniker.

Ring 036-10 13 06 eller mejla thystudentklinik@ju.se för att anmäla ditt intresse att bli patient på studentkliniken.

Se en karta över campus.