Tandhygieniststudenter utbildar sjuksköterskestudenter i munhälsa

Studenter på tandhygienistprogrammet har för första gången utbildat studenter på sjuksköterskeprogrammet i grundläggande munhälsa på Hälsohögskolan vid Jönköping University.

När studenter utbildar varandra på det här sättet så kallas aktiviteten för ett IPL-moment, eller ett interprofessionellt lärandemoment. Tandhygieniststudenterna (THY) som går sin fjärde termin har tillsammans med sina kursansvariga genom workshops planerat fram innehållet och utformningen av utbildningen. Sjuksköterskestudenterna (SSK) som går sin andra termin har fått förberedande utbildning i munhälsa under en halvdag. Antalet sjuksköterskestudenterna är 120 och har delats upp i mindre grupper och utbildningen har därför pågått under två dagar.

En tandhygieniststudent i visir och munskydd sitter på en stol, framför sig har hon ett bord med tandersättningsprodukter.

Paw, en av tandhygieniststudenterna som utbildat sjuksköterskestudenter vid sin station om tandersättning.

- Vi har haft fyra olika stationer varav två praktiska stationer. En där SSK-studenterna får lära sig att göra en systematisk bedömning av munnen och vilka åtgärder man sätter in kopplat till bedömningen. Den andra med praktisk munvård på patient, till exempel hur man borstar tänderna korrekt, där får SSK-studenterna öva på varandra under vägledning av oss. På de andra stationerna görs bedömning av vad som är friska respektive sjuka munhälsotillstånd genom olika bilder, samt utbildning kring muntorrhet och tandersättning, berättar en grupp tandhygieniststudenter.

Utbildningsmomentet vid varje station är 30 minuter långt, då får studenterna god tid på sig att både lära ut och lära sig de olika momenten, de får också uppleva hur det känns att bli undersökta och prova på att sätta i och ta ur proteser med mera på simulator.

- Det har varit bra för både oss och sjuksköterskestudenterna hittills, vi får ju upprepa och nöta vår kunskap, jag kommer att ha pratat om muntorrhet och tandersättning för 16 grupper när de här dagarna är över, berättar Paw Mu Baw, en av tandhygieniststudenterna.

Amanda Hörnstein, en av Paws klasskamrater fyller i:
- Vi kommer ju också att utbilda sjuksköterskor i vårat framtida yrke och de kommer att behöva kunskaperna de får med sig idag i sina professioner. Därför tar vi nytta av varandra, vi får lära ut och de får lära sig.

Undervisningsmoment där tre studenter syns tillsammans med en lärare, en av studenterna ligger i en sjuksäng och får tänderna borstade av en annan.

Charlott Karlsson tillsammans med tre av studenterna som utbildat och utbildats.

Charlott Karlsson och Christina Petersén är kursansvariga för tandhygienist- respektive sjuksköterskestudenterna. Charlott berättar att det här IPL-momentet är något de tillsammans med övriga lärare och respektive programansvariga har diskuterat och planerat för länge. Inför de här dagarna har tandhygieniststudenterna tränats i grunden, så att de själva känner sig säkra på det som ska läras ut.

- Det är jättekul att vi nu kan genomföra detta, det var egentligen planerat att starta förra året men då kom pandemin i vägen. Jag tycker att det har fungerat jättebra med det här praktiska utbytet, sjuksköterskestudenterna har varit intresserade och ställt bra frågor och tandhygieniststudenterna har vuxit med uppgiften. Det som är spännande är också att sjuksköterskestudenterna ställer mer sjukvårdsrelaterade frågor än vad en patient kanske hade gjort och det här utbytet gör att båda parter lär sig ännu mer, säger hon.

Anna Granath arbetar på sjuksköterskeutbildningen och instämmer i att utbildningsdagarna har fungerat bra och tycker att det är viktigt att de båda utbildningarna kan samverka genom det här praktiska momentet.

- Vi befinner oss i samma hus och arbetar med olika områden av människan, här får våra studenter träffa jätteduktiga tandhygieniststudenter som är fulla av kunskap och brinner för att få dela med sig. Jag tror också att man får en djupare förståelse för det man lär ut när man undervisar någon annan, vilket ju är väldigt positivt för studenterna i den utbildande positionen, säger hon.

Sjuksköterskestudenterna hade veckorna innan de här praktiska IPL-dagen sin första VFU-period (verksamhetsförlagd utbildning/praktikperiod) där de uppmanats att reflektera över just munvården efter att ha fått en föreläsning i ämnet. Under IPL-dagen hade de också möjlighet att reflektera över hur munvården på de patienter eller brukare som de träffade under sin VFU hanterades och jämföra det med vad de lärt sig kring evidensbaserad munhälsa under IPL-dagen.

Ajla Sumic och Rahima Nemati är två av sjuksköterskestudenterna som utbildats i munhälsa.

Det har varit väldigt givande och det gör att man tänker till på hur man själv ska göra i olika situationer. Det är också bra att det är studenter som utbildar oss i det här, det gör det lätt att ta till sig och de använder sig av begrepp som vi förstår och går igenom det lugnt och pedagogiskt, säger de.

2021-05-04