Föreläsning i aulan

Här kan du se vad som är aktuellt för VAL-projektet vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Ansökan inför start HT 2017

Välkommen att söka till VAL inför ht-17 under perioden 15 mars - 15 april.

Ansökan görs via elektronisk ansökningsblankett som finns på VAL-projektets nationella webbplats. Erforderliga handlingar ska bifogas ansökan.

VAL-projektets nationella hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

VAL vänder sig till

- personer som är verksamma som lärare men som inte har en behörighetsgivande examen

- personer som är anställda och verksamma som förskollärare och som har varit anställda och verksamma som förskollärare under minst 8 år under åren 2000-2015, samt var anställda den 1 dec. 2013.