Kajsa hjälper landsbygdens entreprenörer

För mig handlar kommunikation i högsta grad om att göra skillnad. Ord och bild har stor makt och jag vill att vi använder det till bra saker!

kajsa Granberg, Höga kusten

Hur kom du fram till att du ville starta eget företag?

– Jag tänkte att det måste finnas mer i livet och det måste finnas andra sätt att jobba på. Då var jag inne på mitt tredje jobb som anställd marknadskommunikatör. Efter ett par år som anställd med fasta arbetstider gjorde det ont i mig när solen sken och jag var fast på kontoret till klockan fem, så jag började fundera.

Hur gick tankarna som lade grunden till affärsidén?

– Varför sitter vi inte i skogen och jobbar? Är det inte där vi samlar kraft och får de bästa idéerna? Det måste finnas mer i livet än det här och det måste finnas andra sätt att jobba på, tänkte jag. Jag började funderade på vad som är viktigt för mig, vad vill jag, vad kan jag och hur kan jag förändra mitt arbetsliv? Våren 2020 startade jag tillslut mitt eget företag.

Berätta lite om Kajsa och co och vad du gör idag?

– Som affärsutvecklare och varumärkesstrateg hjälper jag landsbygdens entreprenörer att leva på sin dröm. Tillsammans skapar vi meningsfulla upplevelser på vackra platser, så att fler kan ta sig ut på landsbygden och känna på fördelen med att vara närmre naturen. Att leva livet på sitt sätt, det är hållbarhet enligt mig.

Mitt mål är att verka för en snällare värld, där vi tar hand om oss själva, varandra och planeten. Fler människor som brinner för det de gör och lever sin dröm ger ett mer hållbart liv.

KAJSA GRANBERG, Egenföretagare, Kajsa och co (tog examen 2016)

Kajsa Granberg, höga kusten 2

Sidan uppdaterad