26 september- Hälsa, välbefinnande och digitalisering

13.00-13.10 Välkommen - Anders Broström & Maria Brovall, Hälsohögskolan, Jönköping University tillsammans med Marie-Louise Krig, Science Park.

13.10-13.25 Hälsa och digitalisering ur ett JU perspektiv
Dennis Larsson, VD, hälsohögskolan, Jönköping University

13.25-13.40 Digitala verkligheter och cyberkulturer
Ylva Lindberg, Universitetslektor litteraturvetenskap, Ansvarig Avd. för Språk och Kommunikation, Forskningschef, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University

13.40-13.50 Offentlighetsprincipen och individen 1987-2017
Anna Rosengren, Kvalitetssamordnare, fil. dr. historia, Tekniska högskolan, Jönköping University

13.50-14.00 SG - Thinking and Linking – ett lärandespel för sjuksköterskestudenter
Annika Grynne, Doktorand, Hälsa och Vårdvetenskap, Högskolan i Skövde

14.00-14.10 Virtual reality (VR) – ett verktyg för att involvera och förbereda patienter och närstående inför strålbehandling
Maria Brovall, Docent, avd för Omvårdnad, Hälsohögskolan, Jönköping University

14.10-14.20 Gerotech – teknik med och för ett åldrande samhälle
Sofi Fristedt, Lektor, Hälsohögskolan, Jönköping University

14.20-15.00 Kaffe och mingel

15.00-15.10 Symtomskattning vid kirurgi - kan en postoperativ mobilapplikation utgöra ett alternativ?
Kerstin Eriksson & Lotta Wikström; disputerade specialistsjuksköterskor inom postoperativa smärta, Hälsohögskolan och specialistsjuksköterskor inom intensivvården, Länssjukhuset Ryhov

15.10-15.20 Harnessing Virtual Reality for Rehabilitation (in english)
Dr Dido Green, Docent Arbetsterapi, Avdelningen för rehabilitering, Hälsohögskolan, Jönköping University

15.20-15.30 Nätbaserad KBT som behandling för depression och insomni och hos personer med hjärtsjukdom
Peter Johansson, Professor Avd. Samhälls och Välfärdsstudier, Linköpings Universitet & Anders Broström, Professor, Hälsohögskolan, Jönköping University.

15.30-15.40 Brukardriven digital landsbygdsutveckling för hälsa, välfärd och attraktivitet
Marlene Ockander, Lektor, Jönköping Academy, Hälsohögskolan, Jönköping University

15.40-15.50 Ung teknik, äldre användare – en generationsfråga!
Ulli Samuelsson, Lektor i Pedagogik, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University

15.50-16.00 Ny teknologi i en gammal struktur? Om skolans digitalisering.
Lars Almén, gymnasielärare och kommundoktorand, Högskolan för Lärande och kommunikation, Jönköping University

16.00-16.15 Sammanfattning och tankar framåt